ครูพิสมัย พั่วแดง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

ครูพิสมัย พั่วแดง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

เว็บไซต์ทางการศึกษา